วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งการสอบความรู้ นรต.ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนหลักสูตร กอร.(ปป)ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร กอร.(ปป)วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีไหว้ครูของนักเรียนนายร้อยตำรวจ


กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้กับนักเรียนอบรม กอต.


พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรการสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติการฝึกซ้อมพิธีเปิดกีฬาโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 56