วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตารางสอน นรต.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)ตารางสอนนักเรียนอบรมหลักสูตร กอร.(ปป) แก้ไขครั้งที่ 1
วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙

ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ด.ต.อนุสรณ์ ถิระศิลป์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์บริการทางการศึกษา ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561 
จากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสามพราน 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ประมวลภาพถ่ายคลิก)